Проекти

Сприяння ефективному використанню права на доступ до правосуддя осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями (2017)

Мета проекту: 

Сприяння ефективному використанню права на доступ до правосуддя осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями, шляхом підвищення рівня обізнаності суддів, працівників апаратів судів, адвокатів, правозахисників про особливі потреби та права даної категорії громадян.

Завдання проекту:

 • Покращити взаємодію між особами з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями і системою правосуддя, шляхом інформування суддів, працівників суду, адвокатів, правозахисників та опікунів про права та потреби даної категорії громадян.
 • Розробити методологію збору даних про доступ до правосуддя для осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями.
 • Створити систему моніторингу та аналізу дотримання прав осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями на доступ до правосуддя в Україні.
 • Провести  інформаційну кампанію про хід реалізації проекту в ЗМІ, Інтернеті та соціальних мережах.
 • Сформувати робочу групу з представників громадських організацій та зацікавлених сторін для забезпечення впровадження недискримінаційних практик та стандартів щодо забезпечення права на правосуддя  осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями.
 • Провести круглий стіл за участю всіх зацікавлених сторін з метою представлення результатів Аналітичний звіту та обговорення проблеми доступ до правосуддя осіб з порушенням психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями.
 • Провести тренінги для 60 працівників судів, адвокатів, правозахисників, представників громадянського суспільства задля ознайомлення з правами та потребами  осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями, та вдосконалення навичок спілкування з такими особами.

Даний розділ веб-сайту розроблений ГПО «Права людини» в рамках проекту «Сприяння ефективному використанню права на доступ до правосуддя осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями», який здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». Зміст інформаційних матеріалів розміщених на цьому розділі веб-сайту, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Звіт за листопад:

Матеріали, що були опубліковані на сайті ГПО «Права людини» http://prava-lyudyny.org/ в рамках проекту «Сприяння ефективному використанню права на доступ до правосуддя осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями (2017)»

 1. Прес-анонс «Доступ до правосуддя осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями»

http://prava-lyudyny.org/pres-anons-dostup-do-pravosuddya-osib-z-porushennyam-psyhichnogo-zdorov-ya-ta-obmezhenymy-intelektualnymy-mozhlyvostyamy-v-ukrayini/

 1. Інфографіка: Аналіз судових рішень про визнання фізичної особи недієздатною судами міста Києва за 2016 рік

http://prava-lyudyny.org/analiz-sudovyh-rishen-pro-vyznannya-fizychnyh-osoby-nediyezdatnoyu-sudamy-mista-kyyeva-za-2016-rik/

 1. Круглий стіл відбувся: Чи мають особи з обмеженими інтелектуальними можливостями доступ до правосуддя в Україні?

http://prava-lyudyny.org/kruglyj-stil-vidbuvsya-chy-mayut-osoby-z-obmezhenymy-intelektualnymy-mozhlyvostyamy-dostup-do-pravosuddya-v-ukrayini/

 1. Аналітичний звіт: «Доступ до правосуддя осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями в Україні»

http://prava-lyudyny.org/analitychnyj-zvit-dostup-do-pravosuddya-osib-z-porushennyamy-psyhichnogo-zdorov-ya-ta-obmezhenymy-intelektualnymy-mozhlyvostyamy-v-ukrayini/

 1. Результати моніторингу судових рішень у справах про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку за 2016 рік судами міста Києва. Інфографіка

http://prava-lyudyny.org/rezultaty-monitoryngu-sudovyh-rishen-u-spravah-pro-nadannya-osobi-psyhiatrychnoyi-dopomogy-v-prymusovomu-poryadku-za-2016-rik-sudamy-mista-kyyeva-infografika/

 1. Інфографіка: «Примусова госпіталізація осіб до психіатричного закладу за рішенням суду»

http://prava-lyudyny.org/infografika-prymusova-gospitalizatsiya-osib-do-psyhiatrychnogo-zakladu-za-rishennyam-sudu/

 1. Як в Україні відбувається визнання фізичної особи недієздатною? Інфографіка

http://prava-lyudyny.org/yak-v-ukrayini-vidbuvayetsya-vyznannya-fizychnoyi-osoby-nediyezdatnoyu-infografika/

 1. Щодо забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до правосуддя

http://prava-lyudyny.org/shhodo-zabezpechennya-rivnogo-dostupu-lyudej-z-invalidnistyu-do-pravosuddya/

 1. Які пільги мають люди з інвалідністю при зверненні до суду?

http://prava-lyudyny.org/yaki-pilgy-mayut-lyudy-z-invalidnistyu-pry-zvernenni-do-sudu/

 1. Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги

http://prava-lyudyny.org/pryntsypy-zahystu-psyhichno-hvoryh-osib-i-polipshennya-psyhiatrychnoyi-dopomogy/

 1. Правовий статус психічно хворих осіб в Україні

http://prava-lyudyny.org/pravovyj-status-psyhichno-hvoryh-osib-v-ukrayini/

 1. Конвенція про права людей з інвалідністю в питаннях та відповідях

http://prava-lyudyny.org/konventsiya-pro-prava-invalidiv-v-pytannyah-ta-vidpovidyah/

 1. Конвенція про права осіб з інвалідністю

http://prava-lyudyny.org/konventsiya-pro-prava-osib-z-invalidnistyu/

 1. Про безперешкодний доступ до суду осіб з обмеженими можливостями

http://prava-lyudyny.org/pro-bezpereshkodnyj-dostup-do-sudu-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostyamy/

 1. Суд змусив компанію AXA Group страхувати людей з інвалідністю

http://prava-lyudyny.org/sud-zmusyv-kompaniyu-axa-group-strahuvaty-lyudej-z-invalidnistyu/

 1. Верховна Рада законодавчо затвердила вільний доступ недієздатних осіб до правосуддя

http://prava-lyudyny.org/verhovna-rada-zakonodavcho-zatverdyla-vilnyj-dostup-nediyezdatnyh-osib-do-pravosuddya/

 1. Бордюри, вузькі двері й незручні пороги – люди з інвалідністю розповіли про доступність судів

http://prava-lyudyny.org/bordyury-vuzki-dveri-j-nezruchni-porogy-lyudy-z-invalidnistyu-rozpovily-pro-dostupnist-sudiv/

 1. Павло Розенко: До виконання Плану заходів з виконання Рекомендацій Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю на період до 2020 року будуть залучені всі центральні органи виконавчої влади

http://prava-lyudyny.org/pavlo-rozenko-do-vykonannya-planu-zahodiv-z-vykonannya-rekomendatsij-komitetu-oon-z-prav-osib-z-invalidnistyu-na-period-do-2020-roku-budut-zalucheni-vsi-tsentralni-organy-vykonavchoyi-vlady/

 1. Вхід з перешкодами: суди не доступні для людей з інвалідністю

http://prava-lyudyny.org/vhid-z-pereshkodamy-sudy-ne-dostupni-dlya-lyudej-z-invalidnistyu/

 1. Світ без обмежень: вільний доступ до правосуддя для людей з особливими потребами

http://prava-lyudyny.org/svit-bez-obmezhen-vilnyj-dostup-do-pravosuddya-dlya-lyudej-z-osoblyvymy-potrebamy/

 1. Апеляційний суд визнано кращим у забезпеченні доступу до правосуддя людей з обмеженими можливостями

http://prava-lyudyny.org/apelyatsijnyj-sud-vyznano-krashhym-u-zabezpechenni-dostupu-do-pravosuddya-lyudej-z-obmezhenymy-mozhlyvostyamy/

 1. Право на справедливий суд людей з психічними розладами

http://prava-lyudyny.org/pravo-na-spravedlyvyj-sud-lyudej-z-psyhichnymy-rozladamy/

 1. Законом визнано термін «інвалід» некоректним і замінено на «особа з інвалідністю»

http://prava-lyudyny.org/5108-2/

 1. Факультативний протокол до Конвенції про права осіб з інвалідністю

http://prava-lyudyny.org/fakultatyvnyj-protokol-do-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu/

 1. Указ президента України №553/2016 про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю

http://prava-lyudyny.org/ukaz-prezydenta-ukrayiny-553-2016-pro-zahody-spryamovani-na-zabezpechennya-doderzhannya-prav-osib-z-invalidnistyu/

 1. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України

http://prava-lyudyny.org/pravo-na-spravedlyvyj-sud-praktyka-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudyny-shhodo-ukrayiny/

 1. 6% населення України – інваліди

http://prava-lyudyny.org/6-naselennya-ukrayiny-invalidy/

 1. Світ без обмежень: вільний доступ до правосуддя для людей з особливими потребами

http://prava-lyudyny.org/svit-bez-obmezhen-vilnyj-dostup-do-pravosuddya-dlya-lyudej-z-osoblyvymy-potrebamy-2/

 1. Дотримання права на справедливий суд в Україні

http://prava-lyudyny.org/dotrymannya-prava-na-spravedlyvyj-sud-v-ukrayini/

 1. Юристи УГСПЛ: «Дискримінація людей з інвалідністю ігнорується державою»

http://prava-lyudyny.org/yurysty-ugspl-dyskryminatsiya-lyudej-z-invalidnistyu-ignoruyetsya-derzhavoyu/

 1. Недбалість чи дискримінація людей з інвалідністю?

http://prava-lyudyny.org/nedbalist-chy-dyskryminatsiya-lyudej-z-invalidnistyu/

 1. Боротьба з дискримінацією інвалідів: судові перемоги

http://prava-lyudyny.org/borotba-z-dyskryminatsiyeyu-invalidiv-sudovi-peremogy/

 1. Введено кримінальну відповідальність за дискримінацію прав осіб з інвалідністю

http://prava-lyudyny.org/vvedeno-kryminalnu-vidpovidalnist-za-dyskryminatsiyu-prav-invalidiv/

 1. Національна доповідь «Доступ осіб з інвалідністю до безоплатної правової допомоги, правосуддя та політичного життя»

http://prava-lyudyny.org/natsionalna-dopovid-dostup-osib-z-invalidnistyu-do-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-pravosuddya-ta-politychnogo-zhyttya/

 1. Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю наголошує на необхідності забезпечення доступу людей з інвалідністю до правосуддя

http://prava-lyudyny.org/upovnovazhenyj-prezydenta-z-prav-lyudej-z-invalidnistyu-nagoloshuye-na-neobhidnosti-zabezpechennya-dostupu-lyudej-z-invalidnistyu-do-pravosuddya/

 1. Працівників судового апарату вчили як дотримувати права людей з інвалідністю, інклюзивний суд

http://prava-lyudyny.org/pratsivnykiv-sudovogo-aparatu-vchyly-yak-dotrymuvaty-prava-lyudej-z-invalidnistyu-inklyuzyvnyj-sud/

 1. Суд зобов’язав Міністерство оборони України розглянути заяву особи про призначення та виплату одноразової грошової допомоги

http://prava-lyudyny.org/sud-zobov-yazav-ministerstvo-oborony-ukrayiny-rozglyanuty-zayavu-osoby-pro-pryznachennya-ta-vyplatu-odnorazovoyi-groshovoyi-dopomogy/

 1. Рада суддів України: Про схвалення Програми «Право на справедливий суд осіб з
  обмеженими можливостями»

http://prava-lyudyny.org/rada-suddiv-ukrayiny-pro-shvalennya-programy-pravo-na-spravedlyvyj-sud-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostyamy/

 1. Що таке безоплатна правова допомога?

http://prava-lyudyny.org/shho-take-bezoplatna-pravova-dopomoga/

 1. В Одесі завершився семінар “Інклюзивний суд: основні поняття і шляхи розвитку”.

http://prava-lyudyny.org/v-odesi-zavershyvsya-seminar-inklyuzyvnyj-sud-osnovni-ponyattya-i-shlyahy-rozvytku/

 1. Особи, які перебувають у психіатричних лікарнях також мають права

http://prava-lyudyny.org/osoby-yaki-perebuvayut-u-psyhiatrychnyh-likarnyah-takozh-mayut-prava/

 1. Українські суди недоступні для маломобільних груп населення – оприлюднені результати кампанії “Правосуддя без бар’єрів”

http://prava-lyudyny.org/ukrayinski-sudy-nedostupni-dlya-malomobilnyh-grup-naselennya-oprylyudneni-rezultaty-kampaniyi-pravosuddya-bez-bar-yeriv/

 1. У ВАСУ збережено безперешкодний доступ для осіб з обмеженими можливостями до приміщення суду

http://prava-lyudyny.org/u-vasu-zberezheno-bezpereshkodnyj-dostup-dlya-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostyamy-do-prymishhennya-sudu/

 1. Чи доступні суди для людей з інвалідністю – результати круглого столу

http://prava-lyudyny.org/chy-dostupni-sudy-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-rezultaty-kruglogo-stolu/