Новини Новини суспільства

Павло Розенко: До виконання Плану заходів з виконання Рекомендацій Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю на період до 2020 року будуть залучені всі центральні органи виконавчої влади

23 грудня 2016, під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка відбулося засідання Ради у справах осіб з інвалідністю.

Члени Ради обговорили та схвалили проект Плану заходів з виконання Рекомендацій Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю на період до 2020 року.

«Я хочу звернути увагу на зміну ідеології підходів до роботи щодо забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю. Традиція, коли людьми з інвалідністю займалося лише Мінсоцполітики буде зламана. Від сьогодні до цієї роботи буде залучений кожен центральний орган виконавчої влади», – наголосив Віце-прем’єр-міністр України, голова ради у справах осіб з інвалідністю Павло Розенко.

Як повідомив Павло Розенко, оновлений проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції  про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», який буде ухвалений на одному з найближчих Уряду,  містить три основні функції, які повинні виконати міністерства:

  • забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
  • визначити посадових осіб (на рівні – не нижче від заступника керівника), відповідальних за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю;
  • розробити методики оцінювання своєї роботи щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю, залучивши до цієї роботи  громадські об’єднання осіб з інвалідністю;
  • створити постійно діючі робочі групи із залученням до їх складу представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю.

Проектом розпорядження передбачається затвердити план заходів з виконання заключних зауважень, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю, на період до 2020 року, які не знайшли відображення в плані заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р., зокрема щодо:

  • збирання даних про осіб з інвалідністю по всім секторам, включаючи охорону здоров’я, освіту, працевлаштування, участь у політичному житті, доступ до правосуддя, соціальний захист, насильство тощо;
  • реалізації заходів щодо створення належних умов для доступу осіб з інвалідністю до будівель і споруд громадського призначення, зокрема, приміщень закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів та житлових об’єктів, а також до об’єктів транспортної інфраструктури та зв’язку;
  • вжиття заходів для проведення швидкого та ефективного розслідування всіх повідомлень про торгівлю людьми, у тому числі органами дітей з інвалідністю, сексуальне насильство та експлуатацію жінок і дівчаток з інвалідністю в державних установах (будинках-інтернатах і психіатричних лікарнях);
  • забезпечення хлопчиків і дівчаток з інвалідністю, які утримуються в інтернатах, належними умовами, включаючи якісне харчування та гарантування права на приватне життя;
  • проведення заходів щодо забезпечення судами інформаційної доступності для осіб з інвалідністю (ознайомлення осіб з інвалідністю з інформацією про роботу суду, графіком розгляду судових справ, дублювання судової інформації рельєфно-крапковим шрифтом Брайля на відповідній табличці тощо).

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249616829