Наша місія і завдання

Своєю роботою ми хочемо розбудовувати Україну як правову державу. Прагнемо допомогти утворити громадянське суспільство на засадах принципу верховенства права, захисту конституційних та міжнародновизнаних прав, свобод та законних інтересів громадян. Ми хочемо формувати індивідуальну правову і політичну свідомість й культуру українців. Крім того, захищаємо права і спільні інтереси членів Організації.

Наші завдання:

 • сприяння процесу розвитку правової держави в Україні, сприяння становленню в суспільстві верховенства права, забезпеченню рівності прав і свобод громадян України всіх національностей;
 • сприяння гармонізації українського законодавства із міжнародним законодавством, що визнане Україною, та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних країн;
 • сприяння забезпеченню рівних можливостей громадян;
 • сприяння впровадженню антидискримінаційної практики;
 • підтримка заходів, спрямованих на сприяння в примиренні групових інтересів з метою подолання конфліктів та становленню громадянської злагоди;
 • співпраця з державними та недержавними установами та організаціями з метою досягнення поставлених цілей та задач Організації;
 • сприяння підвищенню рівня правової освіти та правосвідомості громадян;
 • сприяння захисту прав окремих соціальних груп, зокрема осіб з інвалідністю;
 • об’єднання зусиль членів Організації для реалізації їх інтелектуального та професійного потенціалу;
 • сприяння процесу гармонізації соціальних відносин у суспільстві, освітньо-науковому та духовно-культурному розвитку громадян, формуванню дружніх стосунків між народами України та інших держав;
 • захист прав і свобод членів Організації.