Новини Новини суспільства

Світ без обмежень: вільний доступ до правосуддя для людей з особливими потребами

Статтями 7, 8, 9 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” врегульовано питання щодо здійснення правосуддя в Україні на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. Усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним  і безстороннім судом, утвореним відповідно до Закону.

Конвенція про права інвалідів в статті 9 («Доступність») регламентує, що держави-учасниці повинні вживати належних заходів щодо забезпечення інвалідам доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації тощо, у тому числі до будівель, усунувши перешкоди, які заважають цій доступності.

Забезпечення доступності споруд для людей з особливими потребами може відбуватися тільки шляхом проведення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати оточуюче середовище до потреб таких людей з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного обмеження і специфіки нозологій.

Серед першочергових завдань, які стоять перед судовою владою щодо реалізації права громадян на доступ до правосуддя є забезпечення належного доступу до приміщень суду, судової інформації та участі в судовому процесі людей з особливими потребами.

Відтак, аби зробити судові установи комфортними для відвідувачів, 26 травня 2017 року у приміщенні Апеляційного суду Київської області відбулось чергове засідання робочої групи із забезпечення доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в місті Києві.

Окрім інших поточних питань, поставлених на порядок денний засідання, представники апеляційних судів розповіли про те, що зроблено і що планується зробити для поліпшення доступу людей з інвалідністю до будівлі суду.

Так, зокрема Апеляційним судом міста Києва було представлено презентацію, що стосується реалізованих керівництвом суду заходів, спрямованих на поліпшення доступу до правосуддя людей з обмеженими можливостями.

Під час ознайомлення з презентацією присутніх було проінформовано щодо алгоритму роботи зі створення передумов для зручності перебування людей з особливими потребами в приміщенні Апеляційного суду міста Києва. Так, зокрема, окрім обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до будівлі суду, проводиться інструктаж працівників апарату суду, а також представників охоронних структурних підрозділів щодо правил поводження, надання допомоги та сприяння мало мобільним групам населення. Крім того, з метою покращення навичок спілкування та роботи з людьми із особливими потребами, які звертаються до суду за захистом своїх прав, проводяться відповідні семінари-тренінги для працівників апарату суду. Разом з тим, проведено анкетування громадян щодо того, чи задоволені вони роботою суду та доступністю до правосуддя. За результатами такого опитування визначено проблемні питання та наразі вживаються заходи із вдосконалення роботи судової установи.

Нижче представлено вказану презентацію-звіт на тему доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в Апеляційному суді міста Києва.

Повідомляє Прес-служба Апеляційного суду міста Києва

Джерело: http://www.apcourtkiev.gov.ua/?p=10836