Новини Новини законодавства

Рада суддів України: Про схвалення Програми «Право на справедливий суд осіб з обмеженими можливостями»

Всеукраїнською громадською організацією інвалідів “Правозахисна спілка інвалідів” з метою покращення доступу до правосуддя, забезпечення рівних прав для всіх категорій громадян та інтеграції сучасних інформаційних технологій в роботу судів розроблено Програму “Право на справедливий суд осіб з обмеженими можливостями”. Зазначена Програма розроблена із дотриманням норм діючого законодавства та у відповідності до Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015 – 2020 роки.

Заслухавши інформацію Голови Ради суддів України Сімоненко В. М., голови ВГОІ “Правозахисна спілка інвалідів” Тимохової Л. В. щодо забезпечення доступності суду та судової процедури для інвалідів та інших соціальних категорій населення на виконання пункту 23 Орієнтовного плану роботи Ради суддів України на перше півріччя 2015 року, затвердженого рішенням Ради суддів України від 05 лютого 2015 року N 8, відповідно до статей 124128131 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням X позачергового з’їзду суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

Схвалити Програму “Право на справедливий суд осіб з обмеженими можливостями”.

Голова Ради суддів України В. М. Сімоненко

Програма “Право на справедливий суд осіб з обмеженими можливостями”

Всеукраїнською громадською організацією інвалідів “Правозахисна спілка інвалідів” з метою покращення доступу до правосуддя, забезпечення рівних прав для всіх категорій громадян та інтеграції сучасних інформаційних технологій в роботу судів розроблено Програму “Право на справедливий суд осіб з обмеженими можливостями”. Програму розроблено із дотриманням норм діючого законодавства та у відповідності до Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015 – 2020 роки.

Напрям N 1: Облаштування приміщень судів інформаційними
програмно-технічними комплексами самообслуговування (ІПТКС)

Облаштування приміщень судів ІПТКС направлено на автоматизацію роботи судів. Реалізація напряму N 1 дозволяє суттєво заощадити час споживачів судових послуг, суддів та працівників апарату суду.

ІПТКС використовує унікальне програмне забезпечення, яке надає можливість відвідувачам суду в режимі 24/7 автоматично розраховувати розмір суми, сплачувати судовий збір, адміністративні стягнення тощо та отримувати відповідну банківську квитанцію.

Додатково комплекс самообслуговування обладнаний інформаційним монітором, який надає можливість споживачам судових послуг отримувати необхідну інформацію, у т. ч. зразки процесуальних документів.

Візуалізація моделі застосування ІПТКС в роботі судів

Малюнок для ознайомлення знаходиться: розділ “Довідники”, підрозділ “Додатки до документів”, папка “Рішення”.

Робота ІПТКС відповідає нормам чинного законодавства, а саме: Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, постанові НБУ N 42 від 12.02.2013 “Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу”, листу НБУ N 25-211/1282-9740 від 09.06.2010 “Про здійснення операцій із застосуванням ПТКС”.

Візуалізація роботи платіжного модуля ІПТКС

  1. Загальний вигляд інтерфейсу сенсорного монітору.

Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

  1. Вибір дії сплати судового збору, адміністративного стягнення шляхом переходу до підкатегорій послуг.

Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

  1. Екран вводу необхідної для сплати інформації

Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

Після заповнення всіх полів інтерфейсу відвідувач вносить грошові кошти та отримує банківську квитанцію – підтвердження сплати.

Напрям 2: Розроблення та впровадження в роботу судів
систем “електронний суд” та “електронне правосуддя”

Успішне реформування судової системи неможливо без забезпечення в роботі судів принципів прозорості та справедливості. Одним з основних чинників досягнення цих принципів є максимальна автоматизація роботи судів.

Впровадження в роботу судів системи “Електронний суд” забезпечує повний автоматизований цикл електронного документообігу в судах, формує електронний документ, надійно захищає його та зберігає.

Слідуючим етапом реалізації напрямку N 2 є впровадження в роботу судів системи “Електронне правосуддя”, яка надасть технічну можливість суддям проводити дистанційно, в он-лайн режимі судові засідання та приймати відповідні судові рішення.

Практична реалізація напряму N 2 істотно змінить якість та швидкість роботи судів, забезпечить рівні права для всіх учасників судових процесів, суттєво зменшить щорічні бюджетні видатки на обслуговування апарату судів.

Джерело: http://consultant.parus.ua/?doc=09M4NC272F