Трудове право

Чи включається в стаж державної служби відпустка по догляду за дитиною з 3-х до 6-ти років?

Напишіть, будь ласка, чи включається в стаж державної служби відпустка по догляду за дитиною з 3-х до 6-ти років? Дякую.

Так включається. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N283» Про ПОРЯДОК обчислення стажу державної служби» (втрата чинності 01.01.2014) передбачено, що до стажу державної служби включається час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а  у виняткових  випадках,  якщо  за  медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд,- період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років. Також ст. 35 Закону України «Про державну службу» (Набрання чинності якого відбудеться 01.01.2014) в п.2 вказано: 11)час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. Таким чином, відпустка по догляду за дитиною з 3-х до 6-ти років включається до стажу державної служби за умови наявності медичного висновку про необхідність домашнього догляду за дитиною.