Трудове право

Чи можна відправити працівників у безоплатну відпустку у зв’язку з простоєм підприємства?

Який механізм оформлення безоплатної відпустки для всього підприємства терміном на 14 днів у зв’язку з простоєм виробництва?

В законодавстві України не передбачено механізму оформлення безоплатної відпустки для всього підприємства терміном на 14 днів у зв’язку з простоєм виробництва. У статті 113 КЗпП встановлено, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавців порушує права та законні інтереси працівників. У статті 9 КЗпП України зазначається, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними.