Поради з будівництва

Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності розглядаються Держархбудінспекцією та її територіальними органами

Накладати штраф  від  імені  інспекцій  мають право керівник Держархбудінспекції та  його заступники, керівники територіальних органів Держархбудінспекції та їх заступники. 

Підставою для розгляду справи про правопорушення  у  сфері містобудівної   діяльності є  відповідний  протокол, складений посадовою  особою      інспекції  за  результатами     перевірки.    Разом з протоколом   складається  припис.   Припис   складається  у  двох примірниках.  Перший  примірник  припису  вручається  під розписку керівнику або уповноваженому представнику суб’єкта містобудування.

Другий примірник залишається в матеріалах справи.

Протягом  трьох  днів  після  оформлення  протокол,  інші необхідні матеріали  (висновки   експертів,   дані лабораторних досліджень, фотографії,  відомості  про попередні порушення тощо) подаються посадовій особі інспекції уповноваженій  накладати штраф.

Питання  про  накладення  штрафу розглядається в 15-денний строк з дня одержання  протоколу  про  правопорушення.  У  разі потреби  справа   може   розглядатися за  участю  представників суб’єкта містобудування,  експертів, інших причетних до неї осіб.

Рішення про накладення штрафу оформлюється постановою про накладення  на суб’єкта містобудування штрафу за правопорушення у сфері  містобудівної    діяльності , що  є  виконавчим  документом  і підлягає  виконанню  в установленому законом порядку.

У постанові зазначається розмір штрафу.

Постанова  про  накладення  штрафу  складається  у  трьох примірниках.  Перший  примірник  постанови у триденний строк після прийняття   постанови  вручається  під  розписку  керівникові  або уповноваженому представникові    суб’єкта   містобудування   чи надсилається  поштою,  про  що  робиться  запис  у  справі. Другий примірник   у   разі   несплати   штрафу   в   установлений  строк пред’являється  інспекцією  до примусового виконання у порядку та строки,  що  визначені Законом України “Про виконавче провадження” а третій – залишається в інспекції, яка наклала штраф.

Штраф  підлягає  сплаті у 15-денний строк з дня вручення або надіслання постанови про накладення штрафу.

Копія  завіреного  банком  платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається у триденний строк з дня сплати інспекції, що його наклала.

Постанову  про  накладення штрафу може бути оскаржено до суду  протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк інспекції, яка наклала штраф.

Застосування  штрафів  до  суб’єктів  містобудування  за правопорушення  у  сфері  містобудівної діяльності не звільняє від відповідальності   посадових   осіб,   винних   у   вчиненні   цих правопорушень.

Інспекції ведуть облік справ про правопорушення  у  сфері містобудівної  діяльності  та  контролюють  виконання приписів про усунення допущених порушень і постанов про накладення штрафів.