Аналітика Новини

Довідник для суддів та працівників апарату суду «Особливості спілкування з особами з інтелектуальними та психічними порушеннями – учасниками судового процесу»

Експертами Правозахисної організації «Права людини» підготовлено довідник для суддів та працівників апарату суду «Особливості спілкування з особами з інтелектуальними та психічними порушеннями – учасниками судового процесу» озроблено експертами з метою покращення навичок спілкування суддів та працівників суду з особами 3 інтелектуальними та психічними порушеннями.

Ефективне спілкування всіх учасників судового процесу є істотною умовою для ефективного та справедливого розгляду справи. Мова, що використовується в суді, часто складається з таких слів, які рідко зустрічаються поза його межами. Використання юридичної мови, що стосується конкретного предмету, культури або професії, може бути особливо проблематичним для осіб з інтелектуальними або психічними порушеннями. Станом на 1 січня 2017 р. 1 673 328 жителів України перебували на обліку у зв’язку з порушеннями психіки та поведінки. Так за 2016 рік до закладів з надання психіатричної допомоги було госпіталізовано близько 182 тис. осіб внаслідок загострення психічних порушень. На початок 2017 року в Україні понад 261 тис. осіб визнано особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних чи психічних порушень.

За даними Міністерства соціальної політики станом на 01.01.2018 року чисельність недієздатних повнолітніх осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена судом, склала 41533, з яких 94% мають інвалідність.

За даними Міністерства охорони здоров’я у 2016 році було зареєстровано:

• 694 928 осіб з розладами психіки через вживання алкоголю і наркотичних речовин. Серед таких розладів: синдром залежності, амнестичний синдром, психотичний розлад та інші.

• 268 646 осіб з розладами, пов’язаними з травмами мозку або церебральною дисфункцією. До таких хвороб, зокрема, належать хвороба Альцгеймера, судинна деменція та інші.

• 227 392 осіб – група з інтелектуальними порушеннями всіх ступенів.

• 173 157 осіб – це група шизофренії і шизоафективних розладів.

• 126 221 особа – невротичні, пов’язані зі стресом, і соматоформні розлади. Це, наприклад, депресії, тривожні розлади, фобії, обсесивно-компульсивні розлади та інші.

«Планом заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року» передбачено навчання персоналу судів з питань спілкування з особами з інвалідністю, збільшення кількості працівників, підготовлених до спілкування з особами з інвалідністю, та кількості фахівців, залучених судами для забезпечення ефективної комунікації працівників суду з особами з інвалідністю“.

Стаття 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю передбачає, що “Держави-учасниці забезпечують особам з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу…”, зокрема «Щоб сприяти забезпеченню особам з інвалідністю ефективного доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя ….».

Можливість розуміти, що відбувається в суді, та ефективно спілкуватися є основоположним для участі особи з психічними чи інтелектуальними порушеннями у провадженні судової справи. І навпаки, відсутність розуміння і неможливість брати ефективну участь може призвести до почуття фрустраці’і, гніву або пасивного прийнятгя – кожне з яких може перешкоджати ефективному та справедливому судочинству.

Цей довідник було підготовлено для працівників апарату суду та суддів з метою підвищити їх комунікаційні навички при спілкуванні з особами 3 психічними та інтелектуальними порушеннями в процесі виконання ними своїх професійних обов’язків.

pdfДовідник: «Особливості спілкування з особами з інтелектуальними та психічними порушеннями – учасниками судового процесу»

Довідник підготовлено експертами Правозахисної організації «Права людини» в рамках реалізації проекту «Розробка та апробація навчального курсу для суддів та працівників апарату суду щодо особливостей спілкування з особами 3 інтелектуальними та психічними порушеннями», який здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (ЦБАІВ) в рамках Програми «Нове правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку (ЦБАІВ) або уряду Сполучених Штатів Америки.