Поради родині

Вирішення спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї

За заявою матері,  батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та  спілкуванні  з  нею того з батьків, хто проживає окремо від неї. 

Рішення про  це  орган  опіки  та  піклування  постановляє на підставі вивчення умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що мають істотне значення. 

Органи опіки та піклування ретельно досліджують усі обставини життя дитини (відношення до неї батьків, їх можливості та здібності як вихователів, вік дитини, стан її здоров´я, прихильність до батьків, стать тощо) і з урахуванням цього пропонує батькам установити той чи інший порядок участі обох батьків у вихованні, виходячи із повної рівності прав обох батьків.

Якщо ж батьки не приходять до домовленості, орган опіки та піклування виносить рішення, обов´язкове для обох батьків, зазначаючи в ньому, за яких обставин, у який час і як має проходити спілкування з дитиною того з батьків, який проживає окремо.

Особа,  яка ухиляється від  виконання  рішення  органу опіки  та  піклування,  зобов’язана  відшкодувати  матеріальну  та моральну шкоду,  завдану тому з батьків,  хто проживає окремо  від дитини. Позов про стягнення як матеріальної, так і моральної шкоди пред´являється до суду і вирішується він у позовному порядку.

Якщо  той  із  батьків,  з  ким  проживає  дитина,  чинить перешкоди тому з батьків,  хто проживає окремо,  у  спілкуванні  з дитиною  та  у  її  вихованні,  зокрема  якщо  він  ухиляється від 

виконання рішення органу опіки та піклування,  другий  із  батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод. 

Водночас, звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення до суду. У разі звернення з позовом до суду орган опіки та піклування припиняє розгляд поданої йому заяви. 

Суд  визначає  способи участі одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку,  відвідування  дитиною  місця  його  проживання тощо), місце  та  час  їхнього спілкування.  В окремих випадках,  якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи. 

Участь у розгляді справи обов´язково повинен брати представник органу опіки та піклування, спеціаліст з дитячої психології, педагог, а в деяких випадках з урахуванням віку, стану здоров´я — дитина, щодо якої вирішується спір. 

Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв´язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.

Якщо було рішення органу опіки та піклування за цим спором, то обов´язково до цього письмового висновку залучається це рішення.

Під  час  вирішення  спору  щодо  участі  одного  з батьків у вихованні  дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх  обов’язків,  особиста прихильність дитини до кожного з них, 

вік  дитини,  стан її здоров’я та інші обставини, що мають істотне значення,  в тому числі стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання  ним  алкогольними  напоями або наркотичними засобами. 

За   заявою  заінтересованої  сторони  суд  може  зупинити виконання рішення органу опіки та піклування до вирішення спору . 

У разі ухилення від виконання рішення суду особою,  з якою проживає  дитина,  суд  за  заявою  того  з батьків,  хто проживає окремо, може передати дитину для проживання з ним. 

Особа,  яка  ухиляється  від   виконання   рішення   суду, зобов’язана  відшкодувати  матеріальну та моральну шкоду,  завдану тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.