Поради працівнику

Відпустка без збереження заробітної плати

Законом України «Про відпустки» передбачена відпустка без збереження заробітної плати або як її ще називають, відпустка за свій рахунок. Відпустка за свій рахунок не переноситься на інший період (робочий рік) її можна використати лише в той період, коли працівник наділений відповідним статусом.

Законодавством не передбачено перенесення відпустки без збереження заробітної плати на інший період у випадку тимчасової непрацездатності працівника. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати.

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін згідно  ст. 26 Закону про відпустки надається за сімейними обставинами та з інших причин тривалістю не більше 15 календарних днів на рік. Надання відпустки без збереження заробітної плати більшої тривалості, ніж передбачено законодавством, буде вважатися порушенням законодавства про працю.

Перелік підстав законодавством не визначений, оскільки важливість залежить від конкретних обставин, тому рішення надавати чи не надавати відпустку належить до компетенції роботодавця.

Законодавством  також передбачено випадки , коли в обов’язковому порядку надається відпустка окремим категоріям працівників за ст. 25 Закону про відпустки та ст. 218 Кодекса законів про працю України, а також окремим категоріям працівників згідно з іншими законами.

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку за Законом про відпустки та КЗпП

–    Мати або батько, який виховує дітей без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда До 14 календарних днів

–    Чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці. До 14 календарних днів

–    Мати або батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та один із прийомних батьків. Визначена в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

–    Якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу. Не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

–    Мати або батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та один із прийомних батьків для догляду за дитиною до 14 років. На період оголошення карантину на відповідній території.

–    Ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII. До 14 календарних днів щорічно

–    Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, перелік яких визначений у ст. 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 р. № 1767-ІІІ . До 21 календарного дня щорічно.

–    Пенсіонери за віком та інваліди III групи. До 30 календарних днів щорічно.

–    Інваліди I та II груп. До 60 календарних днів щорічно.

–    Особи, які одружуються. До 10 календарних днів

–    У разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер. До семи календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

–    У разі смерті інших рідних. До трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

–    Для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів

–    Для завершення санаторно-курортного лікування Тривалістю, визначеною у медичному висновку

–    Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади. 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад

–    Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі й успішно виконують індивідуальний план підготовки. Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу. або закладу науки і назад

–    Працівники, які працюють за сумісництвом. На термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи

–    Ветерани праці .До 14 календарних днів

–    Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково й одержали за них грошову компенсацію. До 24 календарних днів у перший рік роботи на цьому підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи

–    Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості . 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини

–    Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання. За бажання один вільний від роботи день на тиждень

–    Працівники, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі. 1–2 вільних від роботи дні на тиждень

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку за Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р. № 2487-VI

–    Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови На період передвиборної агітації

–    Довірена особа кандидата, уповноважена особа. З дня їх реєстрації (надання відповідно статусу) на період виборчого процесу

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку за Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-VI

–    Кандидат у депутати, крім кандидата в депутати, який є Президентом України або народним депутатом України. На період передвиборної агітації

–    Довірена особа кандидата в депутати. На період виборчого процесу

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку за Законом України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. № 474-XIV

–    Кандидат на пост Президента України На період передвиборної агітації

–    Уповноважений представник, довірена особа кандидата на пост Президента України.. З дня реєстрації та до закінчення виборчого процесу (або припинення його повноважень)

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII

–    Працівники, що мають статус чорнобильця 3-ї та 4-ї категорії, один з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення .До 14 робочих днів на рік

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку за Законом України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV

–    Працівники, що мають статус дітей війни, тобто особи, які є громадянами України та яким на час закінчення (02.09.1945 р.) Другої світової війни було менше 18 років. До двох тижнів на рік

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII

–    Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. Додаткова відпустка без збереження заробітної плати до двох тижнів на рік