Поради працівнику

Особливості звільнення з роботи працівника за власним бажанням

Статтею 38 Кодексу Законів про Працю України, передбачено право працівників розірвати договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

В заяві працівник зазначає дату звільнення та причину звільнення “власне бажання”. Письмова заява подається працівником роботодавцю, а в разі якщо той відмовляється прийняти її, працівник може відправити заяву поштою.

Передбачено  можливе звільнення працівника до завершення двотижневого терміну у строки які просить працівник , а саме у випадку:

– переїзду на нове місце проживання;
– переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
– вступу до навчального закладу;
– неможливості проживання у даній місцевості, підтвердженої медичним висновком;
– догляду за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
– догляду за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи;
– виходу на пенсію;
– прийняття на роботу за конкурсом, а також інших поважних причин.

У даній ситуації роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний розірвати трудові відносини в певний строк, зазначений у заяві, і видати наказ, у якому причини й дата звільнення мають бути чітко сформульовані.

Якщо в заяві працівником дата звільнення працівником не вказується взагалі, роботодавець не має права прийняти заяву працівника про звільнення, оскільки вона вважається невірно оформленою.

Якщо працівник протягом терміну, що залишається до звільнення з моменту подання заяви, змінює своє рішення з приводу звільнення , то в такому випадку звільнення працівника не проводиться . Заява працівника про звільнення втрачає свою юридичну чинність роботодавець  не вправі звільнити його за раніше поданою заявою  за умови, що на його місце не запрошений (не прийнятий) інший працівник, якому відповідно до КЗпП (ст. 38) не може бути відмовлено в укладанні трудового договору).

До закінчення двотижневого строку працівник не має права самовільно залишити роботу, оскільки це дає право роботодавцеві розірвати трудовий договір за своєю ініціативою як за прогул без поважних причин.Інші порушення трудової дисципліни з боку працівника протягом двотижневого строку попередження теж можуть стати підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

При звільненні працівника згідно статті 47 КЗпП, роботодавець зобов’язаний  видати працівникові оформлену трудову книжку в належному вигляді у день звільнення (п. 4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 року № 58) та провести з ним розрахунок (ст. 116 КЗпП).