Поради вимушеному переселенцю

Щомісячна допомога на проживання та оплату житлово-комунальних послуг

Постанова Кабінету Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 р. Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 Грошова допомога особам, які переміщуються:

 • нараховується з дня звернення за її призначенням;
 • виплачується не більше шести місяців;
 • призначається на сім’ю та виплачується одному представнику;
 • становить 884 грн. на одну особу (члена сім’ї) для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти); • 442 грн. на одну особу (члена сім’ї) для працездатних осіб.

Проте загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 грн.

Для оформлення грошової допомоги необхідно звернутися:

 • до органу соціального захисту населення за місцем проживання або перебування (див. ст. 7-8). При собі мати такі документи:
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік переміщених осіб;
 • копія свідоцтва про одруження (за потреби);
 • копії свідоцтв про народження дітей (за потреби);
 • письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї ;
 • згода на обробку персональних даних.
 • заяву (див. нижче);

У заяві вкажіть такі дані:

 • прізвище, ім’я та по батькові; число, місяць, рік народження;
 • серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства – серія, номер паспортного документа та посвідки на постійне проживання;
 • ідентифікаційний код (за наявності);
 • зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
 • реквізити рахунка представника сім’ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога;
 • наявність у будь-кого з членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення АТО;
 • місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює;
 • наявність у володінні всіх членів сім’ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);
 • наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Зверніть увагу, що:

 • Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.
 • Розмір отриманої грошової допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту