Поради працівнику

Особливості здійснення фінансового моніторингу нотаріусами

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон), який набрав чинності 21 серпня 2010 року, нотаріуси віднесені до категорії спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Серед основних обов’язків нотаріусів Законом визначено: стати на облік в Держфінмоніторингу, здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнтів, забезпечувати виявлення та реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, надавати на запит Держфінмоніторингу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об’єктом  фінансового моніторингу, зберігати документи щодо ідентифікації осіб протягом 5 років тощо.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Порядку взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 747, нотаріуси подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, — не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону.

Такими правочинами згідно із частиною першою статті 8 Закону є:

купівля-продаж нерухомості;

управління активами клієнта;

управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;

утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівля-продаж юридичних осіб.

Для того, щоб стати на облік у Держфінмоніторингу, нотаріусу необхідно заповнити форму обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу (№ 1-ФМ), і направити ії в Держфінмоніторинг, яка після затвердження у встановленому порядку буде розміщена на сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua

Після отримання належним чином заповненої форми обліку Держфінмоніторинг повідомляє нотаріуса про взяття його на облік та присвоєння йому облікового ідентифікатора.

Для нотаріусів, як спеціально визначених суб’єктів, Закон передбачає особливості для подання інформації Держфінмоніторингу.

Так, нотаріуси не повідомляють Держфінмоніторинг про свої підозри щодо фінансових операцій, якщо така інформація стала для них відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім оформлення договорів купівлі-продажу нерухомості на суму понад 400 тис. грн.

При цьому, нотаріуси подають до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції у випадках, якщо є підстави вважати, що вони є підозрілими або такими, що можуть бути причетними до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Тобто, автоматичного звітування для нотаріусів Закон не передбачає, лише за наявності відповідних підозр ці суб’єкти направляють повідомлення до Держфінмоніторингу.

Водночас, якщо до нотаріуса звертається особа, яка є в переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції (розміщений на сайті Держфінмоніторингу), – то інформація, про проведення такою особою фінансової операції негайно подається до Держфінмоніторингу.

Для нотаріусів Закон передбачив спрощений механізм здійснення фінансового моніторингу.

Зокрема, нотаріуси не встановлюють правила, не розробляють програми проведення фінансового моніторингу, не призначають відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу, як це передбачено для певної категорії інших суб’єктів.

Крім того, нотаріуси звільнені від обов’язку здійснювати управління ризиками, здійснювати відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу.

Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо нотаріусів здійснює  Міністерство юстиції України.

Регулювання і нагляд здійснюється відповідно до норм і правил, передбачених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими державним регулятором.
 
Це, насамперед, стосується положення про організацію фінансового моніторингу, порядку проведення перевірок, застосування фінансових санкцій, притягнення до адміністративної відповідальності, затвердження критеріїв ризику тощо.

Джерело http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=69&art_id=4191&lang=uk