Поради громадянину

Оформлення права оренди земельної ділянки.

Відповідно до ст. 14 цього Закону, договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Відповідно до статті15 Закону «Про оренду землі» встановлено, що договір оренди землі має містити передбачені цією статтею умови, до яких відносяться:

1) об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
2) строк дії договору оренди; Відповідно до ст. 14 цього Закону, договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Відповідно до статті15 Закону «Про оренду землі» встановлено, що договір оренди землі має містити передбачені цією статтею умови, до яких відносяться:
3) орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;
4) умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;
5) умови збереження стану об’єкта оренди;
6) умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;
7) умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;
8) існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;
9) визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;
10) відповідальність сторін;
11) умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.

Відсутність у договорі оренди землі хоча б  однієї з істотних умов є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним.

  ЧИ МОЖНА ОРЕНДУВАТИ ЧАСТИНУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Але за згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема порядок виконання зобов’язань сторін, якісний стан земельних угідь, порядок страхування об’єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об’єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо.

Обов‘язковою вимогою до оформлення права оренди землі є укладення договору її оренди відповідно до Типової форми договору оренди землі, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі».

Обов‘язковим етапом оформлення права оренди земельної ділянки є підготовка додатків до договору оренди землі. Згідно статті 15 Закону «Про оренду землі», невід’ємною частиною договору оренди землі є:

1) план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
2) кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
3) акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
4) акт приймання-передачі об’єкта оренди;
5) проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.

Якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності – земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування).

Укладений належним чином договір оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації, яка здійснюється районним управлінням Державного агентства земельних ресурсів України.

 Отже саме після державної реєстрації у орендаря виникає право оренди земельної ділянки. І саме з моменту державної реєстрації право оренди земельної ділянки вважається оформленим відповідно до чинного законодавства України.