Поради громадянину

Строк позовної давності

Позовна давність – це строк,  у  межах  якого  особа  може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у  три роки.

Для  окремих  видів  вимог  законом  може  встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

Позовна давність в один рік  застосовується,  зокрема,  до вимог:

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);

2) про  спростування  недостовірної  інформації,  поміщеної у засобах масової інформації. У цьому  разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової  інформації  або  від  дня,  коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості;

3) про переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності;

4) у  зв’язку з недоліками проданого товару;

5) про  розірвання  договору  дарування;

6) у зв’язку з перевезенням вантажу,  пошти ;

7) про оскарження дій виконавця заповіту.

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про   збільшення   позовної  давності  укладається  у письмовій формі. Позовна  давність,  встановлена  законом,  не  може   бути скорочена за домовленістю сторін.

Законодавством передбачено  випадки коли перебіг позовної давності зупиняється, а саме:

1) якщо  пред’явленню  позову  перешкоджала  надзвичайна  або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);

2) у  разі відстрочення виконання зобов’язання (мораторій) на підставах, встановлених законом;

3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини;

4) якщо  позивач  або  відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону  військових формуваннях, що переведені на воєнний стан.

Від   дня  припинення  обставин,  що  були  підставою  для зупинення перебігу позовної давності,  перебіг  позовної  давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Позовна давність не поширюється:

1)  на  вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом;

2) на вимогу вкладника до  банку  (фінансової  установи)  про видачу вкладу;

3) на  вимогу  про  відшкодування шкоди,  завданої каліцтвом, іншим  ушкодженням  здоров’я  або  смертю,  крім випадків завдання такої  шкоди  внаслідок недоліків  товару, що є рухомим майном, у тому  числі  таким,  що  є  складовою  частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію;