Аналітика Новини

Моніторинговий звіт: Аналіз судової практики розгляду справ про  визнання фізичної особи недієздатною

 

Метою моніторингу був аналіз судової практики у справах про визнання фізичної особи недієздатною,  зокрема  в контексті змін ЦПК України, які набули чиності 15.12.2017 року.

Об’єктом моніторингу був Єдиний державний реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/

Предметом моніторингу були:

  • Справи про визнання фізичної особи недієздатною, рішення за якими були ухвалені в період з 01.01.2018р. по 28.02.2018р. та внесені в судовий реєстр на момент моніторингу.
  • Ухвали про призначення судово-психіатричної експертизи, ухвали про відкриття провадження, ухвали про залишення без руху, ухвали про залишення заяви без розгляду, ухвали про повернення позовної заяви, які були винесені судами в період з 01.01.2018р. по 28.02.2018р. та внесені в судовий реєстр на момент моніторингу.

Моніторинг проводився в період з 07 березня по 15 березня 2018 року.

15.12.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

Суттєвих змін зазнала процедура передбачена, статтями 295-300 Цивільного процесуального кодексу України, розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною. Так в статтею 299 ЦПК України чітко визначено, що суд розглядає справи за участі особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, а також зазаначена альтернативна можливість особисто взяти участь у судовому засідання в режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу, в якому перебуває така особа, про що суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження.

Для визначення фактичної можливості особи,  щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, з’явитися на судове засідання, а також про можливість особисто дати пояснення по суті справи у разі необхідності суд може призначити відповідну експертизу.

Однією з ключових змін ЦПК України є надання права суду визначати строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною, обмеживши максимальний строк дії  такого рішення двома роками.

Згідно пп.9 п.1 Розділу XIII Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції, справи в судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Аналіз судових рішень про визнання особи недієздатною

Під час моніторингу було проаналізовано 370 судових рішень про визнання фізичної особи недієздатною, ухвалених судами України за період з 01.01.2018р. по 28.02.2018р. Загалом суди задовольнили 365 заяв про визнання особи недієздатною, за 4 заявами суди відмовили, та в одному випадку особу, яку заявник просив визнати недієздатною, було визнано обмежено дієздатною.

Незадовільною залишається реалізація права особистої присутності особи,  щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною в суді. Так в результаті моніторингу виявлено, що лише при ухвалені 25 рішень особа, щодо якої розглядалася справа про визнання її недієздатною була присутня безпосередньо в судовому засіданні, що складає лише 6,76% від загальної кількості судових справ. Водночас в усіх 25 випадках коли особа була присутня в судовому засіданні суди ухвалювали рішення про визнання її недієздатною.

Необхідно звернути  увагу на те, що суди в близько 10 % рішень при визнанні особи недієздатною, не встановлювали опіку над недієздатною особою. Надалі це потребуватиме повторного звернення з заявою до суду про встановлення опіки та призначення опікуна над особою, яку визнано недієздатною.

За результатами моніторингу строк розгляду судами справ про визнання особи недієздатною тривав до 3 місяців у 25,1% справ, до 4 місяців –  у 20,8%, до 5 місяців – у 14,6%, до 6 місяців – у 11,1%, до 8 місяців – у 9,2%, до 9 місяців – 3,6%, до 10 місяців – 2,4%, до 11 місяців – 1,6 %, до 12 місяців – 1,9%, більше року – 2,7%.

Строк визнання фізичної особи  недієздатною

В результаті моніторингу було виявлено, що у 44% рішень про визнання фізичної особи недієздатною ухвалених за період з 01.01.2018р. по 28.02.2018р.  відсутній строк на який особу визнано недієздатною. Особливо це характерно для рішень ухвалених в січні 2018 року. В близько 40% рішень особа визнавалася недієздатною строком на два роки. І лише трохи більше ніж у 15% рішень, була зазначена дата до якої особа визнавалася недієздатною.

У рішеннях де суд визначив дату до якого особа визнавалася недієздатною в 52 випадках, що становить 92,1% рішень, суд визнавав особу недієздатною на 1 рік та 11 місяців. Такий строк випливає з того що суди зазначали дату завершення строку про недієздатність особи рівно через два роки після ухвалення рішення про визнання особи недієздатною, а не від дати набуття рішення законної сили та завершення строку подачі апеляції на дане рішення, що становить один місяць. В 3 рішеннях суди врахували строк апеляційного оскарження і особи були визнанні недієздатними строком на 2 роки. Лише в двох рішеннях строк визнання особи недієздатною становив 11 місяців.

Судово-психіатрична експертиза

Змінами ЦПК України передбачено, що для визначення фактичної можливості особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, з’явитися в судове засідання, а також про можливість особисто дати пояснення по суті справи у разі необхідності суд може призначити відповідну експертизу. Але лише в 20% з 383 ухвал про призначення судово-психіатричної експертизи суди ставили питання про можливість особи з’явитися в судове засідання і дати пояснення по суті справи.

Цікавою  є практика окремих судів Чернівецької області де в кількох ухвалах про психіатричну експертизу суд на розгляд експерта ставив питання: «Чи  особа має     бути визнана обмежено дієздатною  або недієздатною?»

В кількох ухвалах про психіатричну експертизу суд на розгляд експерта поставив питання: «Чи можна особу визнати недієздатною на строк менший, ніж два роки?», «У який строк може відбутися покращення стану її здоров’я?», «На який строк, в цьому випдаку, її можна визнати недієздатною?».

За перші два місяці 2018 року судами України було винесено 410 ухвал про відкриття провадження у справах про визнання фізичної особи недієздатною.

Водночас за цей же період суди винесли 47 ухвал про повернення позовної заяви, 84 ухвали про залишення заяви без розгляду, 19 ухвал про закриття провадження в зв’язку зі смертю особи, яку хочуть визнати недієздатною.

Загалом за перші два місяці 2018 року було винесено 103 про залишення позовних заяв без руху. Основними причинами залишення позовних заяв без руху є:

  • несплата судового збору;
  • у заяві не викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;
  • не додано до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб;
  • не зазначені треті особи або їх реквізити;
  • не надані докази, що заявник є членом сім`ї або близьким родичем особи, яку він просить визнати недієздатною.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3