Поради працівнику

Як “купити” страховий стаж

Відповідно до ст.28 ЗУ “Про загальнобовязкове державне пенсійне страхування” мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Пенсії по інвалідності призначаються за наявності  страхового стажу від 1 до 15 років в залежності від групи інвалідності.Також пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності.

Особам без наявності необхідного страхового стажу, пенсія не призначається!

Пенсія залежить пропорційно від розміру сплаченого страхового внеску та періоду протягом якого він сплачувався (страховий стаж). Згідно зі статтею 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне  пенсійне страхування” , до страхового стажу, що враховується при призначенні пенсії, зараховуються лише ті періоди, за які сплачено внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Якщо сума страхових внесків, сплачених за відповідний місяць, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується пропорційно зменшений період.

Мінімальний страховий внесок – сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, встановлених законом на день отримання заробітної плати або доходу.

 Застраховані особи у пенсійній системі це громадяни, які, або за яких сплачені внески. Але є категорія осіб, за яких внески до Пенсійного фонду не сплачуються:   

–    студенти навчальних закладів;
–    громадяни, які працюють за кордоном;
–    самозайняте населення;
–    інші особи.
   
Для цих категорій людей в статті 12 Закону передбачено добровільну участь у системі  загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Якщо за них певні періоди не сплачувались страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиною можливістю включити ці періоди до страхового стажу є добровільна участь у загальнообов’язковому    державному пенсійному страхуванні.

Добровільна участь – це сплата страхових внесків до Пенсійного фонду України протягом певного періоду, який особа бажає зарахувати до свого страхового стажу та заробітку – для призначення пенсії.

Право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування мають особи, що досягли 16-річного віку і не входять до кола осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, а саме: іноземці й особи без громадянства, які постійно проживають або працюють за межами України, студенти, Інші особи.

Положення Закону щодо добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування не поширюються на громадян, яким вже призначена пенсія.Особи, які бажають взяти добровільну участь у системі загальнообов ‘язкового    державного пенсійного страхування повинні укласти відповідний договір, типова форма якого затверджена Пенсійним фондом України.

Щоб укласти договір добровільного страхування, необхідно звертатися до управління Пенсійного фонду за місцем проживання та подати заяву, про добровільну   участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з   оригіналами та копіями таких документів:

документу, що посвідчує особу;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

трудової книжки.

Після надання зазначених документів фахівці Пенсійного фонду перевіряють вірогідність наданих відомостей і протягом місяця ухвалюють рішення щодо можливості укладання договору.Законом передбачена можливість сплати страхових внесків за попередній період, починаючи з січня 2004 року, з моменту набуття чинності Закону, але тільки як додаткова умова договору, оскільки Законом передбачено, що договір може бути укладений не менше ніж на один рік.

Внески за договором повинні сплачуватися за попередній період – протягом 10 днів з моменту укладання договору, а за поточний рік – Щокварталу, до 20 числа місяця, що йде за кварталом.

за 2004 рік – 828,16 грн.
за 2005 рік-1161,75 грн.
за 2006 рік – 1391,25 грн.
за 2007 рік – 1713,12 грн.
за 2008 рік – 2121,48 грн.
за 2009 рік – 2562,38 грн.
за 2010 рік – 3538,80 грн.
за 2011 рік – 3836,92 грн.
за 2012 рік – 4374,78 грн.

За матеріалами    http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15  ,   http://dr.ckpfu.org.ua/content/view/90/1/