Поради з будівництва

Виконання будівельних робіт на об’єктах ІV-V категорії складності

Загальні засади отримання права на виконання будівельних робіт визначені статтями 34 та 37 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності». Виконання будівельних робіт на об’єктах, що належать до IV і V категорій складності,здійснюється після видачі замовнику Держархбудінспекцією України дозволу на виконання будівельних робіт.

Процедура отримання дозволу та його форма визначені Порядком виконання будівельних робіт (далі -Порядок), який затверджено постановою Кабінету МінІстрів  України від 13.04.2011 No466.

Замовнику (його уповноваженій особі) на бланку згідно з додатком 5 до Порядку необхідно заповнити заяву про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, до якої додаються:

копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;

проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;

копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта;

копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку (подається у разі потреби);

копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку(подаються з 1 червня 2012 р., крім сертифікатів інженерів технічного нагляду, які подаються з дня набрання чинності Порядком).

Після заповнення заяви її разом з пакетом документів необхідно подати до Держархбудінспекції  України особисто, чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення. Інспекція протягом десяти робочих днів з дати надходження до неї заяви з пакетом документів приймає рішення про надання дозволу або відмову в його видачі.

У разі втрати або пошкодження дозволу Інспекція видає безоплатно його дублікат протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи поданням пошкодженого дозволу.