Поради з будівництва

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт

У разі якщо замовник самостійно виявив технічну помилку (описка, друкарська, граматична, арифметична помилка) у надісланому повідомленні про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт , зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт , а також у разі виявлення Держархбудінспекцією України або її територіальним органом  недостовірних даних, наведених у повідомленні чи  декларації, які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до закону, до повідомлення або декларації вносяться зміни .

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подані з помилками повідомлення або декларацію чи виявлені в них недостовірні дані не застосовуються. 

Внесення змін до повідомлення чи декларації здійснюється інспекцією  шляхом внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів  та оформляється у вигляді повідомлення про внесення змін у повідомлення або декларацію у двох примірниках.

Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів надати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення інспекцією відповідних відомостей до реєстру, а також до повідомлення або декларації.
Повідомлення про внесення змін у повідомлення чи декларацію є невід’ємною частиною повідомлення або декларації.

Один примірник повідомлення про внесення змін у повідомлення чи декларацію інспекція видає або надсилає замовнику (його уповноваженій особі), а другий  долучає до справи.

У разі невнесення відповідних відомостей до єдиного реєстру, а також до повідомлення чи декларації інспекція інформує про це замовника (його уповноважену особу)  з обґрунтуванням причин невнесення таких відомостей протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви про внесення змін у повідомлення чи декларацію від замовника.

Документ (повідомлення або декларація), у якому виявлено технічну помилку та подається для внесення змін, повинен відповідати  формі, визначеній Мінрегіоном.

На документі (повідомленні або декларації), у якому виявлено технічну помилку, проставляється у верхньому лівому куті відмітка „зі змінами, внесеними повідомленням про внесення змін у повідомлення або декларацію” із зазначенням дати, підпису посадової особи та скріплюється гербовою печаткою.

Для внесення змін до повідомлення або декларації, замовник (його уповноважена особа) має право подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення до інспекції, якою було зареєстровано повідомлення чи декларацію, заяву про внесення змін до повідомлення або декларації.

До заяви додаються:

  • документ (повідомлення або декларація), у якому виявлено технічну помилку;
  • документ, що є підставою для зміни відомостей.

Внесення змін до повідомлення або декларації проводиться інспекцією на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви про внесення змін до повідомлення або декларації.

Інспекція протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви  від замовника (його уповноваженої особи) вносить відповідні зміни до єдиного реєстру.Під час розгляду заяви та документів, що додаються до неї, інспекція перевіряє наявність підстав та достовірність наданих даних для внесення змін до повідомлення або декларації.

Інспекція не вносить відповідні відомості до реєстру за наявності таких підстав:

  • подані документи (повідомлення або декларація) не відповідають формі, визначеній Мінрегіоном;
  • документи подані не в повному обсязі.

У разі виявлення інспекцією факту подання недостовірних даних, наведених у повідомленні чи декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення чи декларації підлягає скасуванню інспекцією.

Інспекція скасовує повідомлення або декларацію  протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у повідомленні чи декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом.

Інспекція може скасувати повідомлення або декларацію  за рішенням суду про скасування повідомлення чи декларації, якщо воно набрало законної сили.

Зміни до єдиного реєстру вносяться відповідно до Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів, визначеного Мінрегіоном.

Інспекція долучає до справи заяву про внесення змін до повідомлення або декларації, копії поданих заявником документів для внесення змін до надісланого повідомлення, зареєстрованої декларації.