Поради працівнику

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про відпустки» за бажанням жінки після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Відпустка для догляду за дитиною може бути використана повністю або частково у межах встановленого строку, також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, що усиновила чи взяла під опіку дитину

Оскільки опікунам надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не передбачено, особа, яка взяла під опіку дитину з пологового будинку, має право оформити відпустку для догляду за дитиною одразу після встановлення опіки.

Жінка перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною народила другу дитину

Для оформлення такої відпустки мати дитини або особа, яка фактично доглядає за дитиною, має подати відповідну письмову заяву на ім’я власника або уповноваженого ним органу  та копію свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини).

Остання, крім зазначених документів, повинна надати довідку з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона стала до роботи до закінчення цієї відпустки, а також довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про те, що їй виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку припинено (із зазначенням дати).

Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку оформляється наказом (розпорядженням) власника. Особа, яка фактично доглядає за дитиною, може оформити таку відпустку як безпосередньо після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, так і в будь-який інший час, може на свій розсуд неодноразово переривати відпустку, а потім знову її оформляти.

Для цього потрібно подати відповідну письмову заяву на ім’я власника, де зазначити строк, на який оформляється відпустка. Однак в усіх випадках відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку розпочинається з дати, зазначеної в заяві про її надання, а закінчується в день виповнення дитині трьох років (якщо відпустку не буде припинено достроково).

Переривання і оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку щоразу має здійснюватися на підставі наказу (розпорядження) власника. Необхідно зазначити, що день подання заяви з проханням про переривання відпустки для догляду за дитиною і день виходу на роботу не можуть збігатися (заява повинна бути подана принаймні в день, що передує дню виходу на роботу).

Застрахованій особі, яка фактично доглядатиме за дитиною, потрібно за місцем своєї основної роботи подати заяву про надання відпустки і довідку з місця роботи матері дитини про те, що вона перервала відпустку для догляду за дитиною, а також довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про те, що вона допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не отримує (із зазначенням дати).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається одна незалежно від того, скільки в сім’ї дітей віком до трьох років.

Чинним законодавством не передбачено одночасного перебування матері і батька або іншого родича у відпустках для догляду за дітьми однієї сім’ї до досягнення ними трирічного віку.Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину.

Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особі, яка фактично доглядає за дитиною, виникає з дня видання наказу про надання відпустки для догляду за дитиною. За призначенням допомоги по догляду за дитиною необхідно звертатися до органів праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації отримувача допомоги.