Поради з будівництва

Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері будівельних норм і правил під час будівництва.

Порушення вимог  законодавства, будівельних норм і правил  та  затверджених  проектних  рішень  під  час нового   будівництва,  реконструкції,  реставрації,  капітального ремонту об’єктів чи споруд – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти  до п’ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  та на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Виконання підготовчих робіт без направлення повідомлення  про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних   даних   у   повідомленні  про  початок  виконання підготовчих робіт
    
Штраф  від ста до ста  п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Виконання підготовчих  робіт  без  реєстрації  декларації про початок  виконання  зазначених  робіт, а  також  наведення  недостовірних  даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт –

Штраф  від  ста  п’ятдесяти  до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Виконання будівельних  робіт  без  повідомлення  про  початок виконання зазначених робіт,  а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні –

штраф від двохсот п’ятдесяти до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Виконання будівельних робіт  без  реєстрації  декларації  про початок    виконання   зазначених   робіт,   а   також   наведення недостовірних даних у такій декларації,  вчинені щодо 

об’єктів I категорії складності, – штраф від трьохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

об’єктів II категорії складності, – штраф  від  чотирьохсот  до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 об’єктів III категорії складності, – штраф від п’ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Експлуатація об’єктів   будівництва,   які   не   прийняті  в експлуатацію,  а також наведення недостовірних даних у  декларації про  готовність  об’єкта до експлуатації,  вчинені щодо

об’єктів I категорії складності, – штраф від трьохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

об’єктів II категорії складності, – штраф  від   чотирьохсот   до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

об’єктів III категорії складності, – штраф від п’ятисот  до  шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Незабезпечення замовником  здійснення  авторського  нагляду у випадках,  коли такий нагляд  є  обов’язковим  згідно  з  вимогами законодавства, –

 сума штрафу від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Незабезпечення замовником  здійснення  технічного  нагляду  у випадках,  коли  такий  нагляд  є  обов’язковим  згідно з вимогами законодавства, –

Сума  штрафу від чотирьохсот до  п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Неподання чи  несвоєчасне  подання  замовником інформації про передачу права на  будівництво  об’єкта  іншому  замовнику,  зміну генерального  підрядника  чи підрядника,  осіб,  відповідальних за проведення  авторського  і  технічного   нагляду,   відповідальних виконавців   робіт,  а  також  інформації  про  початок  виконання підготовчих чи будівельних робіт та про  введення  в  експлуатацію закінченого  будівництвом  об’єкта у випадках,  коли подання такої інформації є обов’язковим, –  тягне за  собою  накладення  штрафу  від  сімдесяти  до   ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.