Поради людині з інвалідністю

Реєстрація людей з інвалідністю в державній службі зайнятості

Згідно закону Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні людина з інвалідністю, яка не досягла пенсійного  віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний. 

Рішення про  визнання  інваліда  безробітним і взяття його на облік  для  працевлаштування приймається центром  зайнятості  за місцем  проживання інваліда  на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів.

Державна служба зайнятості здійснює пошук  підходящої  роботи відповідно  до рекомендацій МСЕК,  наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань.

Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду  соціального захисту інвалідів  надавати  дотацію роботодавцям  на  створення  спеціальних  робочих  місць для інвалідів,   зареєстрованих   у  державній   службі   зайнятості,   а  також  проводити  професійну підготовку,  підвищення   кваліфікації і перепідготовку цієї категорії  інвалідів  у  порядку (1836-2006-п), встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інвалідам, які не мають змоги працювати на  підприємствах,  в установах,  організаціях,  державна  служба  зайнятості  сприяє  у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома.