Поради людині з інвалідністю

Право людей з інвалідністю на працевлаштування

Згідно закону Про основи соціальної захищеності інвалідів Україні забезпечення  прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання  роботи вдома,  здійснюється  шляхом  їх  безпосереднього  звернення  до підприємств,  установ, організацій  чи до державної служби зайнятості.

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність,  з урахуванням побажань інваліда, наявних у   нього  професійних  навичок  і  знань,  а  також  рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Підприємства, установи,  організації,  фізичні   особи,   які використовують  найману працю,  зобов’язані виділяти та створювати робочі  місця  для  працевлаштування  інвалідів,  у   тому   числі спеціальні робочі  місця,  створювати  для  них  умови  праці  з урахуванням індивідуальних програм  реабілітації  і  забезпечувати інші    соціально-економічні    гарантії,    передбачені    чинним законодавством,  надавати державній службі зайнятості  інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів,  і звітувати Фонду   соціального   захисту   інвалідів   про   зайнятість    та працевлаштування  інвалідів  у  порядку,  встановленому  Кабінетом Міністрів України.

Інвалідам, які не мають змоги  працювати на підприємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома.

Інваліди можуть залучатися до оплачуваних  громадських  робіт за їх  згодою.