Поради громадянину

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Низька поінформованість громадян про порядок оформлення документів та вартість послуг, пов’язаних із отриманням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, призводить до колізій і непорозумінь, внаслідок чого трапляються непоодинокі випадки сплати громадянами  зайвих необов’язкових платежів.

Для попередження непоодиноких випадків сплати зайвих необов’язкових платежів під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, пропонуємо ознайомитися з нижченаведеними довідковими матеріалами до відома громадян.

Плата за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон складається винятково з трьох складових:

1) державного мита у сумі 170 грн (Пункт 5 статті 2, пункт 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);

2) платної послуги  з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 87, 15 грн (пункт 27 постанови КМУ від 4 червня 2007 р. № 795  «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»);

3) вартості бланка паспорта – 120 грн.

Якщо Вам пропонують сплатити за будь-які додаткові послуги, Ви маєте право відмовитися від них. У разі, якщо за Вашої відмови, Вам все одно наполегливо рекомендують сплатити додаткові квитанції, ви маєте право звернутися із відповідною заявою до прокуратури.  

У разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги (оформлення паспорта) у строк до 10 днів, розмір плати збільшується на 100% (Пункт 5 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098); також за дострокову (до 10 днів) видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну цього паспорта, ставки державного мита збільшуються на 100% (підпункт «л» пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»).

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подається:

1. Заява-анкета встановленого зразка;

2. Паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей до 16 років), які повертаються після прийняття документів;

3. Копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

4. Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує  право на звільнення від його сплати;

5. Квитанція про сплату платної послуги  з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

6. Квитанція про сплату вартості бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Крім того, повідомляємо, що фотографування здійснюється безпосередньо на місті для отримання відцифрованого зображення обличчя громадянина. 

(Пункт 10 постанови КМУ від 31.03.1995 р. № 231 «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення»).

Звертаємо увагу, що встановленим порядком не передбачається надання громадянами  довідки про несудимість. Довідка замовляється співробітниками Державної міграційної служби України в обов’язковому порядку безкоштовно та долучається до справи.

Якщо вам наполегливо пропонують сплатити кошти за отримання довідки про несудимість, ви маєте право звернутися до прокуратури з відповідною заявою.