Поради громадянину

Державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку, отриману у результаті «приватизації

Державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку проводиться після реєстрації даної  земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такої ділянки.

Водночас заявник може як самостійно подати необхідні документи до реєстраційної служби, так і «передати» такі документи через органи земельних ресурсів, які вносили відомості про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав:

–    заява про державну реєстрацію;

–    копія документу, що посвідчує особу заявника;

–  копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

–   документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;

–    документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

–    рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.