Поради людині з інвалідністю

Встановлення інвалідності

Відповідно  до закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні“ для встановлення інвалідності  медико-соціальна експертиза повнолітніх осіб проводиться медико-соціальними експертними комісіями, а дітей лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.

Огляд повнолітніх  осіб   з   порушеннями   стану   здоров’я, інвалідів (за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу),  дітей з порушеннями стану здоров’я  та  дітей-інвалідів проводиться   після   проведення   діагностичних,   лікувальних  і реабілітаційних  заходів  за  наявності  даних,  що  підтверджують стійкий   розлад   функцій   організму   у  зв’язку  з  фізичними, психічними,   інтелектуальними    та    сенсорними    порушеннями, зумовленими захворюванням,  травмою (її наслідками) або вродженими вадами.

Залежно від  ступеня  стійкого  розладу  функцій   організму,  зумовленого захворюванням,  травмою (її наслідками) або вродженими  вадами,  та можливого обмеження життєдіяльності при  взаємодії  із зовнішнім  середовищем  внаслідок втрати здоров’я особі,  визнаній інвалідом,   встановлюється   перша,   друга   чи   третя    група інвалідності.

Перша група  інвалідності  поділяється  на  підгрупи  А  і  Б залежно від міри втрати здоров’я інваліда  та  обсягів  потреби  в постійному   сторонньому   догляді,   допомозі  або  диспансерному нагляді. 

До підгрупи А першої  групи  інвалідності  належать  особи  з  виключно  високою  мірою втрати здоров’я,  надзвичайною залежністю  від постійного стороннього  догляду,  допомоги  або  диспансерного  нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування.

До підгрупи  Б  першої  групи  інвалідності  належать особи з високою мірою втрати здоров’я, значною залежністю від інших осіб у  забезпеченні   життєво  важливих  соціально-побутових   функцій і які  частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування. 

Особам у  віці   до 18 років лікарсько-консультативними  комісіями    лікувально-профілактичних   закладів   встановлюється  категорія “дитина-інвалід”, а особам у віці до 18 років з виключно високою  мірою  втрати  здоров’я  та з надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших  осіб  і  які  фактично  не здатні до самообслуговування, категорія “дитина-інвалід” підгрупи А.