Цивільне право

Чи сплачується податок з суми, яку виграв в суді?

Здравствуйте, скажіть, будь ласка, чи повинна я сплатити  податок з суми, яку мені платить відповідач по виграній мною справі? Дякую.

Залежно від справи, яку Ви виграли, згідно пп. 164.2.14 Податкового кодексу України – Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди сплачується податок 15% (у розмірі, що за звітний календарний місяць не перевищує 10-кратного розміру мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року) або 17% (у розмірі, що за звітний календарний місяць перевищує 10-кратний розмір мінімальної зарплати. пп. 164.2.14 Податковий кодекс України. 

Не сплачується податок з: 

а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю; 

б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов’язання; 

в) пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або інших сум бюджетного відшкодування; 

г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом; 

ґ) виплати з державного бюджету, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.          

Дія цього підпункту не поширюється на оподаткування сум страхових виплат,страхових відшкодувань і викупних сум за договорами страхування.